.. Křemelina .

.. Cibulové ponožky .

.. Slunce .

.. Tlusté střevo .